Arsip Blog

Materi Praktis Wudhu

Menurut bahasa, Wudhu artinya Bersih dan Indah. sedangkan menurut istilah (syariah islam) artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. orang yang akan sholat, diwajibkan berwudhu lebih dulu, tanpa wudhu shalatnya tidak sah.

WUDHU

 

FARDHU WUDHU

SYARAT-SYARAT WUDHU SUNAH WUDHU

YANG MEMBATALKAN WUDHU

Niat ketika membasuh wajah Air mutlaq Menghadap kiblat Keluar sesuatu dai farji dan dubur
Membasuh wajah Islam Membaca basmalah Hilangnya akal. Seperti, pingsan, tidur, mabuk, gila dll
Membasuh dua telapak tangan sampai dengan dua siku Tamyiz Membasuh dua telapak tangan Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrom
Membasuh sebagian kepala (kulit atau rambut dalam batas kepala) bersih dari sesuatu yang menghalingi air pada kulit Berkumur Menyentuh farji atau dubur manusia dengan telapak tangan
Membasuh dua mata kaki beserta dua mata kaki Annggota wudhu bersih dari najis (jika wudhu dalam kulah) Menghisap air dalam hidung  
Tertib Meyakini fardhu wudunya bukan kesunahan Mengusap dua telinga  
  Sudah masuk waktu sholat (bagi orang yang selalu hadast) Menyela-nyela rambut yang ttebal, seperti jenggot, jambang  
    Mendahulukan anggota kanan  
    Membasuh 3 kali  
    Menyela-nyelani jari kedua tangan dan jari kedua kaki  
     

Read the rest of this entry